אדיופליי

סביבת תוכן (לומדה)
last.updated 07/08/2016

לומדת אדיופליי היא לומדה ממוחשבת הכוללת מספר נושאים: חשבון, צבעים, כיוונים, השלם וחלקיו, צורות הנדסיות, אוצר מילים, משפחות מילים ומיומנות יסוד. 

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחומי דעת

דוברי ערבית

קדם יסודי

רב תחומי

 

 

Especificações de produtos
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל גן
תחום דעת רב תחומי