אופק

סביבת תוכן
المزود: מטח
last.updated 02/03/2017

הסביבה מאפשרת ניהול ויצירת תוכן דיגיטלי הכוללת יחידות לימוד ושאלוני הערכה מתוקשבים. בסביבה שיוך יחידות לימוד ומשימות הערכה לתלמידים, מעקב ביצוע התלמיד ודוחות הנותנים תמונת מצב כיתתית ופרטנית.

מאפייני הסביבה:

 

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי, ממלכתי דתי, דוברי ערבית

א'-ט'

מדע וטכנולוגיה

ממלכתי, דוברי ערבית

א'-ט'

תנ"ך

ממלכתי, דוברי ערבית

א'-ט'

חינוך לשוני עברית

ממלכתי, דוברי ערבית

ו'-ט'

היסטוריה

ממלכתי, ממלכתי דתי, דוברי ערבית

ב'-ד'

מולדת חברה ואזרחות

ממלכתי, ממלכתי דתי, דוברי ערבית

ה'-ט'

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי, דוברי ערבית

ה'-ח'

תרבות יהודית-ישראלית

ממלכתי, ממלכתי דתי, דוברי ערבית

א'-ט'

אנגלית

ממלכתי, ממלכתי דתי, דוברי ערבית

א'-ט'

מתמטיקה

ממלכתי

י'-י"ב

לשון לתיכון

ממלכתי

ז'-ט'

ערבית ליהודים

 

קבצים מצורפים
مواصفات العناصر(او البنود)
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב
תחום דעת מדע וטכנולוגיה, תנ"ך - ממלכתי, עברית (חינוך לשוני), היסטוריה - ממלכתי, מולדת חברה ואזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, תרבות יהודית-ישראלית, אנגלית, מתמטיקה, ערבית בחינוך העברי