אוריגאמטריה מתוקשבת

סביבת תוכן
last.updated 19/07/2017

סביבת תוכן ללימוד גיאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי.

בסביבה ניתן לפרסם פוסטים, להוסיף קבצי מדיה, להוסיף מערכי שיעור לשיעורים הקיימים ולהוסיף תגובות לכל שיעור.   בסביבה הנחיות לגבי כל שלבי הקיפול תוך הדגמה דינאמית באנימציות. לצד כל בנייה, מפורטות שאלות לדיון עם התלמידים.  

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

קדם יסודי

מתמטיקה

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

מתמטיקה

Especificaciones de producto
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל גן, א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת מתמטיקה