אוריגאמטריה מתוקשבת

סביבת תוכן
last.updated 02/10/2017
visitcount 48

סביבת תוכן ללימוד גיאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי.

בסביבה ניתן לפרסם פוסטים, להוסיף קובצי מדיה, להוסיף מערכי שיעור לשיעורים הקיימים ותגובות לכל שיעור. בסביבה הנחיות לגבי כל שלבי הקיפול תוך כדי הדגמה דינמית בהנפשות (אנימציות). לצד כל בנייה מפורטות שאלות לדיון עם התלמידים. 

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

קדם יסודי

מתמטיקה

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

מתמטיקה

Especificaciones de producto
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל גן, א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת מתמטיקה