אור, צבע וראייה

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 360-469
last.updated 03/10/2017
visitcount 67

הדיגיטציה בוצעה במסגרת מכרז דיגיטציה של ספרי לימוד של משרד החינוך ע"י גופים חיצוניים.

Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
מו"ל ידין עילם
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית PDF
שכבת גיל י, יא, יב
תחום דעת מדע וטכנולוגיה לכל