אלבדיע לכיתה ח'

ספר דיגיטלי רמה בסיסית בתשלום
GTIN: 1404-602152
last.updated 30/01/2017

גישת התנסות:
לבקש באמצעות דוא"ל bassam@informatika.co.il

אופן רכישה:

https://www.m-dbooks.com/

Especificações de produtos
Língua ערבית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז
מו"ל כלבו ספרים חיפה
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית אלמוסתקבל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ז
שכבת גיל ח
תחום דעת ערבית (חינוך לשוני)