אלימות במערכת החינוך - תשס"ב

אלימות במערכת החינוך - תשס"ב, דוח ביניים על ממצאי סקר בקרב התלמידים
المزود: המדען הראשי
last.updated 13/04/2016
مواصفات العناصر(او البنود)
נושאים אקלים בית ספרי
סוג תוכן דוח מחקר, תקציר מחקר
שם המחבר/ים בנבנישתי רמי
שנה 2002
لغة עברית