אלימות ופגיעות ברשת האינטרנט

אלימות ופגיעות ברשת האינטרנט: מאפיינים, דפוסים, גורמי סיכון וגורמים מגנים בקרב ילדים ובני נוער
תאריך עדכון אחרון: 13/04/2016
כמות צפיות: 335
מאפייני פריט
סוג תוכן דוח מחקר, תקציר מחקר
נושאי רוחב מחקר בחינוך
שפה עברית
נושאים אקלים בית ספרי
שם המחבר/ים היימן טל, אולניק-שמש דורית, עדן סיגל
שנה 2014