אלימות זה בידיים שלנו : על רקע עדתי ותרבותי نستطيع التحكم بالعنف: على خلفية طائفية واجتماعية

סרטון בחינוך חברתי
last.updated 19/09/2016

טריגרים מעודדי אלימות נובעים מקונפליקט חברתי בין הקבוצות הבאות מרקע תרבותי/עדתי שונה شرارات تشجّع على العنف مصدرها النزاعات الاجتماعية بين المجموعات على خلفية اجتماعية/طائفية مختلفة