אלמופתאח לכיתות ה'+ו'

ספר דיגיטלי תקן בסיסי בתשלום
last.updated 21/05/2017

גישת התנסות:
לבקש באמצעות דוא"ל bassam@informatika.co.il

אופן רכישה:

https://www.m-dbooks.com/

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל אל-נהדה נצרת
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית אלמוסתקבל
שכבת גיל ה, ו
תחום דעת ערבית (חינוך לשוני)
لغة ערבית