אלנט (L-net) סביבת תוכן

סביבת תוכן
المزود: LNET
last.updated 19/07/2017
visitcount 202

בסביבה כלים, כגון: תבניות לבניית תכנים, בנית קורסים, ניהול משתמשים, פורומים, קבוצות דיון, לוח מודעות. מורה יכול ליצור בעצמו שיעור, תרגול, מטלה ומבחן או לבחור אותם מתוך מאגר תכנים הקיים בסביבה או לקשר לתכנים חיצוניים.

בסביבה קיימות רמות הרשאה של: מנהל מערכת, מנהל, מורה ותלמיד. בהתאם להרשאות ניתן ליצור, לערוך, להציג ולנהל פריטי מידע, משתמשים, לתת הרשאות, ולהירשם לקורסים, לשגר משימות, להפיק דוחות ברמות ובחתכים שונים כגון: ברמת תלמיד, ברמת כיתה וברמה בית ספרית.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

ד – ח

אנגלית – להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ט

מדע וטכנולוגיה (כימיה בלבד)

ממלכתי וממלכתי דתי

ג – ח

מתמטיקה

קבצים מצורפים
مواصفات العناصر(او البنود)
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט
תחום דעת אנגלית, מתמטיקה, כימיה