אני חופן - פעילות חשבונית מובנית בקבוצה קטנה

סרטון על פעילות מונחית שאלות בקבוצה קטנה הכוללת בסופה תיעוד של התהליך עם הילדים לגננות וגננים
תאריך עדכון אחרון: 09/04/2018
כמות צפיות: 90

הסרטון מתמקד בפעילות מובנית שפותחה על ידי הגננת אליז מתוך צורך להכיר ולגלות את יכולות הילדים במתמטיקה בגן חובה. הפעילות היא פעילות מונחית שאלות בקבוצה קטנה הכוללת בסופה תיעוד התהליך עם הילדים. המושגים מתוכנית הלימודים במתמטיקה העולים בפעילות: השערה ובדיקתה, אומדן, ספירה, מנייה, זיהוי ושיום המספר על ישר המספרים 20-0, מושגי יחס (גדול מ... / קטן מ...; קרוב ל... / רחוק מ... [על ישר המספרים]), התאמת כמות למספר, ייצוג כמויות.

מאפייני פריט
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל גן
תחום דעת מתמטיקה
נושא בתכנית הלימודים מושג המספר
שפה עברית
אוכלוסיית יעד גננות