אסון הצונאמי

מערך שיעור בנושא אסון הצונאמי לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 293

משימה אוריינית העוסקת ברעידות אדמה ובאסון הצונאמי. הנושא: כדור הארץ והיקום- גיאוספרה. סכנות בהיבט גלובלי.

מיומנויות: קריאת מפה, שילוב 2 ייצוגים והסקת מסקנות.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.