Sorry - this product is no longer available

אפיגנטיקה עם ד"ר אביבה כץ 15.3.17

הרצאה מקוונת בנושא אפיגנטיקה למורי ביולוגיה ומדעי הסביבה.
last.updated 21/03/2017

תורשה היא לא רק גנים.

הסביבה שבה אנו חיים משפיעה על ביטוי גנים ומובילה לשינויים פיזיולוגיים ואף התנהגותיים. שינויים אלו אינם נובעים משינויים ברצף ה-DNA; הם משפיעים על העיצוב המרחבי של ה-DNA, גורמים להחלשה בביטוי של גנים מסוימים ולהגברה בביטוי של אחרים. האם ייתכן שהסביבה שלנו, המזון שאנו צורכים, האוויר שאנו נושמים ואפילו הרגשות שאנו חווים משפיעים לא רק על הגנים שלנו אלא אף על הגנים של צאצאינו?

 

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, י"ז באדר תשע"ז, 15 במרץ 2017, בשעה 22:30-20:00

קישור להרשמה

product.disclaimer
Especificaciones de producto
Idioma עברית
אוכלוסיית יעד מורים
מרצה ד"ר אביבה כץ
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שעת התחלה 20:00
שעת סיום 22:30
תאריך 15.3.17
תחום דעת ביולוגיה, Environmental Science
Etiquetas de producto