אפשר גם אחרת, חלק ג'

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 119-559
last.updated 10/3/2017

הדיגיטציה בוצעה במסגרת קול קורא לדיגיטציה של ספרי לימוד של משרד החינוך ע"י גופים חיצוניים.