אשכול ג'- מקראה לעברית

ספר דיגיטלי רמה בסיסית בתשלום
last.updated 08/06/2016

גישת התנסות:
לבקש באמצעות דוא"ל bassam@informatika.co.il

אופן רכישה:

https://www.m-dbooks.com/

Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז
מו"ל אל-נהדה נצרת
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית אלמוסתקבל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ז
שכבת גיל ט
תחום דעת עברית בחינוך הערבי