אשכול ג'- מקראה לעברית

ספר דיגיטלי תקן בסיסי בתשלום
GTIN: 1407-193065
last.updated 17/08/2017

גישת התנסות:
לבקש באמצעות דוא"ל bassam@informatika.co.il

אופן רכישה:

https://www.m-dbooks.com/

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
מו"ל אל-נהדא
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית אלמוסתקבל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל ט
תחום דעת עברית בחינוך הערבי