אשכול ג'- מקראה לעברית

ספר דיגיטלי רמה בסיסית בתשלום
last.updated 6/8/2016

גישת התנסות:
לבקש באמצעות דוא"ל bassam@informatika.co.il

אופן רכישה:

https://www.m-dbooks.com/

Products specifications
Age group 9th
Language Hebrew
Occupation עברית בחינוך הערבי
Payment Yes
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז
מו"ל אל-נהדה נצרת
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית אלמוסתקבל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ז