אשכול ג'- מקראה לעברית

ספר דיגיטלי רמה בסיסית בתשלום
GTIN: 1407-193065
last.updated 12/06/2017

גישת התנסות:
לבקש באמצעות דוא"ל bassam@informatika.co.il

אופן רכישה:

https://www.m-dbooks.com/

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל אל-נהדה נצרת
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית אלמוסתקבל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל ט
תחום דעת עברית בחינוך הערבי
لغة עברית