בחירות בעידן הדיגיטלי, זאב קם

הרצאה מקוונת בנושא בחירות בעידן הדיגיטלי לכיתות ג-ו.
last.updated 16/01/2017
visitcount 12

זאב קם, עיתונאי, שדר ופרשן פוליטי, עונה על שאלות תלמידים לקראת הבחירות.

להזמנה להרצאה

להרחבה

למצגת