במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ה - מהדורה מחודשת (בערבית)

ספר דיגיטלי תקן מתקדם בתשלום
GTIN: 200-400042
Proveedor: מטח
last.updated 19/09/2017

גישת התנסות:
הספר פתוח באופן חופשי עד עמוד 15 לקבלת הרשאת התנסות: http://www.school.kotar.co.il/   

פרטי קשר לתמיכה:
דוא"ל: webs@cet.ac.il טלפון: 6200622–03

אופן רכישה:
בתשלום

Especificaciones de producto
Idioma ערבית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל רמות
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה מתקדמת
פלטפורמה טכנולוגית מטח (כותר)
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל ה
תחום דעת מדע וטכנולוגיה