במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ו - מהדורה מחודשת (בערבית)

ספר דיגיטלי תקן מתקדם בתשלום
GTIN: 200-430062
المزود: מטח
last.updated 22/11/2017
visitcount 23

גישת התנסות:
הספר פתוח באופן חופשי עד עמוד 15 לקבלת הרשאת התנסות: http://www.school.kotar.co.il/   

פרטי קשר לתמיכה:
דוא"ל: webs@cet.ac.il טלפון: 6200622–03

אופן רכישה:
בתשלום

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל רמות
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן מתקדם
פלטפורמה טכנולוגית מטח (כותר)
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל ו
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
لغة ערבית