במדבר פרק כ

מערך שיעור בתנ"ך - בי"ס דתי
last.updated 15/06/2014
visitcount 19
בפרק כ' מנה הכתוב ארבעה אירועים הקשורים לשנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים – מות מרים; סיפור מי מריבה; הבקשה לעבור דרך אדום; מות אהרן.
Especificaciones de producto
Idioma עברית
נושא בתכנית הלימודים מות מרים ומי מריבה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ד
שם המחבר/ים מט"ח
תחום דעת תנ"ך - ממלכתי דתי