גול (GOOL) – הכנה לבגרות במתמטיקה

סביבת תוכן
Proveedor: גול בע"מ
last.updated 19/07/2017

סביבת תוכן ללימוד מתמטיקה המלווה בסרטוני וידיאו עם הסבר קולי. הסביבה מכילה קורסים עבור שאלוני הבגרות ביחידות הלימוד במתמטיקה, כולל פתרון מבחנים. הקורסים כוללים תיאוריה, תרגול ומבחנים לחזרה. לכל התרגילים פתרונות מלאים.

מאפייני הסביבה:

 

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

י – יב

מתמטיקה - לתרגול בלבד

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

בכפוף להתחייבות היצרן לתיקונים עד לתאריך 01/03/2016.

קבצים מצורפים
Especificaciones de producto
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל י, יא, יב
תחום דעת מתמטיקה
Etiquetas de producto