גלים

סביבת תוכן
Proveedor: סנונית
last.updated 30/07/2017

סביבה לבית הספר היסודי המאפשרת ניהול ויצירת תוכן דיגיטלי בתחומי הדעת הנלמדים. הסביבה כוללת תכנים, מחולל לפיתוח פעילויות, הקצאת פעילויות ומשימות לתלמידים, לכיתות ולקבוצות למידה ודוחות ומיפויים בהתאם.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

אנגלית - להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ב - ו

בטיחות ברשת

ממלכתי

ו

היסטוריה

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

מדע וטכנולוגיה

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

מתמטיקה

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

עברית – להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ה - ו

ערבית לדוברי עברית - יא סלאם - להעשרה בלבד

ממלכתי

א - ו

תנ"ך

ממלכתי

ב - ו

תרבות יהודית ישראלית - להעשרה בלבד

קבצים מצורפים
Especificaciones de producto
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת אנגלית, היסטוריה - ממלכתי, מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה, עברית (חינוך לשוני), ערבית בחינוך העברי, תנ"ך - ממלכתי, תרבות יהודית-ישראלית, בטיחות ברשת
Etiquetas de producto