גם הנוסע קובע

חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים
المزود: משרד החינוך
last.updated 07/11/2017
visitcount 143

להתנהגות הנוסע ברכב יש השפעה רבה על הנהג, על

איכות הנסיעה ועל בטיחותה. יחידה זו תעסוק בהכשרת התלמידים להתנהגות בטיחותית בעת הנסיעה

ברכב הפרטי והציבורי, כולל בהסעות תלמידים