גמרא ברורה

סביבת תוכן
Proveedor: גמרא ברורה
last.updated 19/06/2017

סביבת תוכן המספקת כלים ומאגרי מידע עבור מורים ותלמידים לשם זיהוי המבנה הספרותי של טקסט הגמרא הנלמד. הסביבה מאפשרת צפייה בטקסט המנותח ומקביל לתרשים זרימה ויזואלי על מבנה גמרא.

המערכת מספקת למשתמש גישה אוטומטית למאגרי מידע של מילון ארמי-עברי, שמות חכמי המשנה והתלמוד, מילות מפתח, רש"י, תוספות וברטנורא בהתאמה למיקום בתלמוד. כמו כן, המערכת מכילה מאגר סוגיות מנותחות לשימוש המורים, קישור ל"צורת הדף" התלמודי וכן יצוא הגמרא לקובץPDF  או HTML. ניהול המשתמשים ושמירת הקבצים מבוצעים על בסיס תשתית של מערכת Moodle.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי-דתי

כיתות ד'- י"ב

תושב"ע

Especificaciones de producto
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב
תחום דעת תושב"ע - ממלכתי דתי