גנים חברים שוחרי ספרים עם איריס שילת והדר דותן לקס

הרצאה מקוונת לגננות במסגרת המיזם "במה לגננת".
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 22/11/2016
visitcount 23

"גנים חברים שוחרי ספרים" עם איריס שילת והדר דותן -לקס, מנהלות גני "מורן" ו"צוקית", חיפה

פרוייקט שמציג יצירת קשרים בין גנים רב גילאיים כמיזם קהילתי באמצעות חשיפה רב חושית לספרות יפה, מותאמת, מגוונת וישראלית