דלק פוסילי-מקורות ושימושים

מערך שיעור בנושא מקורות ושימושים של הדלק הפוסילי לכיתות ט-י
תאריך עדכון אחרון: 20/11/2017
כמות צפיות: 193

משימה אוריינית העוסקת בנושא: כדור הארץ והיקום -גיאוספירה. אנרגיה ואינטראקציה-מקורות אנרגיה.

ההקשר: משאבי טבע בהיבט גלובלי. משאבים מתחדשים ומתכלים.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

קבצים מצורפים