הדייג סיפור עם מוסר השכל

סרטון במולדת חברה ואזרחות
תאריך עדכון אחרון: 24/06/2013
המאה ה 21 בתרבות הקפיטליסטית ישנה הרגשה כי הכסף הפך לערך, מצגת מפתיעה ומרתקת זו מזמנת דיון מעמיק בנושא
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים חובות וזכויות - הזכות לחיים ולשלמות הגוף
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ב
שם המחבר/ים youtube
שפת ממשק עברית
תוכנית לימודים מולדת חברה ואזרחות-ב-חובות וזכויות - הזכות לחיים ולשלמות הגוף
תחום דעת מולדת חברה ואזרחות