הדייג סיפור עם מוסר השכל

סרטון במולדת חברה ואזרחות
last.updated 6/24/2013
המאה ה 21 בתרבות הקפיטליסטית ישנה הרגשה כי הכסף הפך לערך, מצגת מפתיעה ומרתקת זו מזמנת דיון מעמיק בנושא