הורדוס

סרטון בתחום הדעת הסטוריה
last.updated 09/02/2017

הורדוס, המלך ששלט בארץ ישראל במאה הראשונה לפני הספירה, נודע במפעלי הבנייה העצומים שלו וגם באכזריותו הרבה. בסרטון זה של בריינפופ תום ומובי מספרים על חייו של המנהיג, שמונה על ידי האימפריה הרומית לדכא את המרידות של היהודים במדינת יהודה. תכירו את הערים ואת המבנים שהקים הורדוס למען הקיסר הרומי, ותלמדו על פועלו למען היישוב היהודי בארץ. נוסף על כך, תלמדו על הקשר שבין הכותל המערבי לבין הורדוס.

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים העת העתיקה - העולם הרומי והיהודים - רומא האימפריאלית
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ח, ט
תחום דעת היסטוריה - ממלכתי