הזכות לחיים ללא אפליות

סרטון במולדת חברה ואזרחות
תאריך עדכון אחרון: 24/06/2013
הסרטון מתאר חיים ללא אפליות על רקע המאבק הגזעי בארה"ב בין לבנים לאפרו-אמריקאים
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים חובות וזכויות - הזכות לחיים ולשלמות הגוף
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ב
שם המחבר/ים youtube
שפת ממשק עברית
תוכנית לימודים מולדת חברה ואזרחות-ב-חובות וזכויות - הזכות לחיים ולשלמות הגוף
תחום דעת מולדת חברה ואזרחות
תגיות מוצר