המלצה - תוכן ונמענים - ערבית

מערך שיעור בערבית (חינוך לשוני)
תאריך עדכון אחרון: 16/01/2017
מאפייני פריט
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים הרחבת אוצר המילים על פי ההקשר לפי שדות סימנטיים שונים, הבנת הנשמע, קריאת טקסטים עיוניים וספרותיים והתמודדות עם מימדי ההבנה השונים והתמקדות ברמת ההסקה, כללי כתיבה, קריאת טקסטים עיוניים וספרותיים והתמודדות עם מימדי ההבנה השונים והתמקדות בחשיבה מסדר גבוה, יצירת טקסטים שונים ומטלות שונות בכתיבה
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ג
שפה ערבית
תוכנית לימודים ערבית (חינוך לשוני)-ג-קריאת טקסטים עיוניים וספרותיים והתמודדות עם מימדי ההבנה השונים והתמקדות ברמת ההסקה
תחום דעת ערבית (חינוך לשוני)