הסעות תלמידים

הסעות תלמידים
last.updated 04/05/2015
visitcount 61

הסעות התלמידים הן אחת מהנושאים הבטיחותיים בחיי היומיום, ובהן מתקיימים הכרות ומפגש חברתי בדרך לבית הספר ובחזרה

ממנו. ההסעה מהווה מרכיב חשוב בחיי הילדים המוסעים והאקלים החברתי השורר בה עשוי להשפיע על התלמידים באותה מידה

כאילו נחווה בבית הספר עצמו. ההסעה מאפשרת מצבים של תקשורת בין אישית ויחסים בתוך קבוצה רב- גילית, שאינה זהה לזו שבה נפגשים הילדים בכיתה. יחידה זו תסייע בידכם לחשוף בפני הילדים את הכללים לנסיעה בטוחה בהסעה ולדון בנושאים חשובים בכתה.