הסתברות

ספר דיגיטלי תקן בסיסי ללא עלות
GTIN: 360-586
المزود: משרד החינוך
last.updated 03/10/2017

הדיגיטציה בוצעה במסגרת מכרז דיגיטציה של ספרי לימוד של משרד החינוך ע"י גופים חיצוניים.

مواصفات العناصر(او البنود)
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
מו"ל ידין עילם
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית PDF
שכבת גיל יא
תחום דעת מתמטיקה
لغة עברית