הערך שונות בביטוי האישי-ייחודי של הפרט בתוך גבולות המסגרת והכללים המחייבים

יחידת תוכן בנושא ביטוי אישי-ייחודי של הפרט בתוך גבולות המסגרת והכללים המחייבים – בחיבור לחנוכייה כשרה לכיתה ד
תאריך עדכון אחרון: 23/05/2018
כמות צפיות: 24

ביחידה שיח חברתי ערכי המזמן התנסות בהכנת יצירה אישית תוך כדי התחשבות בכללים ובנורמות ובירור האפשרויות לביטוי אישי-ייחודי במסגרת הבית ספרית. היחידה בהלימה לשעת חינוך – מפתח הל"ב, סילבוס חודש כסלו – ערך שונות.