הערך שונות בדגש על מוטיב האור ומשמעויותיו בחיי היחיד והקבוצה

יחידת תוכן בנושא השונות בדגש על מוטיב האור ומשמעויותיו בחיי היחיד והקבוצה לכיתה ו
תאריך עדכון אחרון: 24/05/2018
כמות צפיות: 46

ביחידה שיח חברתי ערכי המאפשר מתן הזדמנויות לכל לומד לשתף ב"אורו הייחודי"תוך כדי בירור השונות בין הלומדים כפי שהיא משתקפת ב"אורות הייחודיים". היחידה בהלימה לשעת חינוך – מפתח הל"ב, סילבוס חודש כסלו – ערך שונות.