הערך שונות במנהגים ובחוויות הפרט בחג

יחידת תוכן בנושא השונות במנהגים ובחוויות הפרט בחג לכיתה ג
תאריך עדכון אחרון: 23/05/2018
כמות צפיות: 38

ביחידה שיח חברתי ערכי המתמקד בהעלאת המודעות לשונות באופן שבו מקיימים את מנהגי חג החנוכה במשפחות השונות עם מתן הזדמנות ללומדים לשתף בחוויות אישיות הקשורות לחג החנוכה ולמנהגיו. היחידה בהלימה לשעת חינוך – מפתח הל"ב, סילבוס חודש כסלו – ערך שונות.