הערך שונות במעגל החיים הכיתתי לכיתה ג

יחידת תוכן בנושא השונות במעגל החיים הכיתתי לכיתה ג
תאריך עדכון אחרון: 11/07/2018
כמות צפיות: 109

ביחידה שיח חברתי ערכי המזמן התנסות בהפעלת עמיתים מקבוצת השווים סביב הערך שונות בסימן חנוכה עם העלאת המודעות לשונות בין הלומדים. היחידה בהלימה לשעת חינוך – מפתח הל"ב, סילבוס חודש כסלו – ערך שונות.