הערכת מידע שמקורו ברשת האינטרנט

הדרכה על מאפייני האינטרנט ומדדים להערכת מידע לכיתות ו-יב
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 02/10/2017

בימינו, כאשר אנו זקוקים למידע, בָּרוב המכריע של המקרים אנו נעזרים בָּאינטרנט. "הערכת מידע" היא מרכיב בסיסי וחיוני בכל תהליך הקשור באוריינות מידע. הסרטון מציג, באמצעות הנפשה ובתוספת דוגמאות רבות, את מאפייני המידע הנמצא ברשת ואת ארבעת המדדים הבסיסיים לביצוע הערכת מידע - רלוונטיות, עדכניות, אמינות, דיוק ואובייקטיביות. לצד כל מדד מוצגות בקצרה שיטות להערכת המידע. ניתן להציג את הסרטון לתלמידים החל מכיתות ו לצורך דיון בנושא מאפייני האינטרנט, וכן כבסיס לשילוב בעבודות חקר ובמטלות הערכה חלופית, אשר במסגרתן התלמידים נדרשים לאסוף, לעבד, לנתח ולהציג מידע.