הערכת מידע שמקורו ברשת האינטרנט

הדרכה על מאפייני האינטרנט ומדדים להערכת מידע לכיתות ו-יב
תאריך עדכון אחרון: 29/11/2017
כמות צפיות: 214

כיצד נלמד להעריך ולבקר את המידע הרב שאנו פוגשים ברשת? הסרטון מתאים לכל משתתפי חלופות בהערכה (מטלת ביצוע, חקר PBL, תלקיט,
הסרטון מציג באמצעות הנפשה את מאפייני המידע הנמצא ברשת ואת ארבעת המדדים הבסיסיים לביצוע הערכת מידע - רלוונטיות, עדכניות, אמינות, דיוק ואובייקטיביות. לצד כל קריטריון מוצגות בקצרה שיטות להערכת המידע על פי מדדים אלה. ניתן להציג את הסרטון לתלמידים החל מכיתות ו' לצורך דיון בנושא מאפייני האינטרנט וכן כבסיס לשילוב בעבודות חקר ובמטלות הערכה חלופית, אשר במסגרתן התלמידים נדרשים לאסוף, לעבד, לנתח ולהציג מידע.