הפיוט "אבינו מלכנו" - מתוך הזמנה לפיוט

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 19/09/2017

הסבר על הפיוט "אבינו מלכנו", הנאמר בימים נוראים