הפיוט "אדון הסליחות" - מתוך הזמנה לפיוט

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
last.updated 25/03/2014
visitcount 19
הפיוט "אדון הסליחות", הנאמר בחודש אלול ובימים הנוראים (מתוך האתר הזמנה לפיוט).