הפיוט "אדון הסליחות" - מתוך הזמנה לפיוט

מערך שיעור בתושב"ע - ממ"ד
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 25/03/2014
הפיוט "אדון הסליחות", הנאמר בחודש אלול ובימים הנוראים (מתוך האתר הזמנה לפיוט).