הפלמ"ח

מערך שיעור בנושא הפלמ"ח לכיתה יא
last.updated 22/10/2017

היחידה מיועדת לתלמידי כיתות י"א ומותאמת לתכנית הלימודים בהיסטוריה ודרישות בחינת הבגרות במקצוע.
נושא הפלמ"ח כלול ביחידה ההיסטורית העוסקת ביישוב היהודי בא"י במלה"ע השנייה ועד להקמת המדינה. בדרך כלל מקובל לייחד להוראת היחידה שניים-שלושה שיעורים בלבד, אולם הרחבתה, כמוצע להלן, לסיור לימודי בית הפלמ"ח בת"א ועבודה סדנתית אינטראקטיבית המשלבת פדגוגיה חדשנית מקוונת, תוך  כדי היעזרות והסתמכות על מאגר הסיפורים הנפלא המצוי בבית התפוצות, מאפשרת את הערך המוסף הנובע מהציטוט: "עם שאינו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל." (יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח)

1200 מושגים נכתבו על הפלמ"ח – מהקמתו ועד פירוקו, תיאור פעולות הפלמ"ח, התארגנות במסגרת עבודה ואימונים, מבצעים במסגרת "תנועת המרי" ובמיוחד תרומתם המכרעת של לוחמי הפלמ"ח בקרבות מלחמת העצמאות.

הנושא כלול ביחידה ההיסטורית העוסקת ביישוב היהודי בא"י במלה"ע השנייה ועד להקמת המדינה. בדרך כלל מקובל לייחד להוראת היחידה שניים-שלושה שיעורים בלבד, אולם הרחבתה, כמוצע להלן, לסיור לימודי בבית הפלמ"ח בת"א ועבודה סדנתית אינטראקטיבית המשלבת פדגוגיה חדשנית מקוונת, תוך כדי היעזרות והסתמכות על מאגר הסיפורים הנפלא המצוי בבית התפוצות, מאפשרת את הערך המוסף הנובע מהציטוט לעיל.

מטרת היחידה - היכרות מעמיקה ובלתי אמצעית של התלמידים עם הארגון, הרקע להקמתו, פעולותיו ונסיבות פירוקו דרך הסיפורים האישיים:

 חלק מהמטלות ביחידה חושפות ואף מביאות להתנסות של התלמידים בהווי המיוחד שהתגבש בפלמ"ח, לצד הכרת ההיבטים ההיסטוריים אינפורמטיביים של הנושא. ביחידה יש אפשרות ללמידה חווייתית מערבת ומקרבת של התלמיד לחומריה. התוצרים של התלמידים מביאים לידי ביטוי ידע היסטורי לצד יצירתיות. יש ביחידה ראיה כוללת ואפשרויות אינטר דיסציפלינאריות ברוח "לב לדעת".

היחידה מיועדת לתלמידי כיתות י"א ומותאמת לתכנית הלימודים בהיסטוריה ודרישות בחינת הבגרות במקצוע.

 

כתבה: קורין לוי

קבצים מצורפים
Especificações de produtos
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים היישוב היהודי בא"י בזמן מלחה"ע ה - II
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל יא
שלב חינוך חטיבה עליונה
תחום דעת היסטוריה - ממלכתי, היסטוריה - ממלכתי דתי