הפצת זרעים

מערך שיעור בביולוגיה
last.updated 3/23/2016

היחידה עוסקת בקשר בין תכונות הפירות והזרעים של הצמחים לבין דרכי הפיזור שלהם. ישנו הסבר על חשיבות הפצת הזרעים ועל הדרכים השונות להפצה. ביחידה משחק דיגיטלי למיון פירות שונים על פי דרך הפצתם.