השבחה ה' - גיאומטריה

ספר דיגיטלי תקן בסיסי בתשלום
GTIN: 416-1822
last.updated 8/10/2017
visitcount 33

פרטי קשר לתמיכה: wizdi@bonusbooks.co.il  טלפון: 08-9321610

אופן רכישה: בתשלום.

גישת התנסות: הספר פתוח עד עמוד 15 לקבלת הרשאות התנסות: wizdi@bonusbooks.co.il  

Products specifications
Age group 5th
Language Hebrew
Occupation Mathematics
Payment Yes
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל יבנה בונוס
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי בתקן בסיסי
פלטפורמה טכנולוגית יבנה בונוס
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח