השבחה ה' - גיאומטריה

ספר דיגיטלי תקן בסיסי בתשלום
GTIN: 416-1822
last.updated 10/08/2017

פרטי קשר לתמיכה: wizdi@bonusbooks.co.il  טלפון: 08-9321610

אופן רכישה: בתשלום.

גישת התנסות: הספר פתוח עד עמוד 15 לקבלת הרשאות התנסות: wizdi@bonusbooks.co.il  

Especificações de produtos
Língua עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
מו"ל יבנה בונוס
סוג חינוך רגיל
סוג ספר ספר דיגיטלי רמה בסיסית
פלטפורמה טכנולוגית יבנה בונוס
שיוך למכרז מכרז התוכן תשע"ח
שכבת גיל ה
תחום דעת מתמטיקה