השבר הסורי אפריקני ונדידת העופות

מערך שיעור בנושא הקשר בין השבר הסורי אפריקני ונדידת העופות לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 27/11/2017
כמות צפיות: 83

משימה אוריינית העוסקת בשבר הסורי אפריקני ונדידת העופות. הנושא: מערכות בכדור הארץ-אטמוספרה. סביבה בהיבט מקומי.

מיומנויות: חשיבה לוגית, קריאת תרשים והסקת מסקנות.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.