השפעת העיר על הסביבה

סרטון בגיאוגרפיה
תאריך עדכון אחרון: 10/03/2016

הרצאה של TED (10:13 דק') הקשר בין עיור והתחממות כדור הארץ. כיצד ניתן לצמצם את הפגיעה של העיר על הסביבה? כיצד ניתן לגייס את משאבי העיר למען הסביבה?

מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים משאבי הטבע בכדור הארץ - משאבי אנרגיה, משאבי הטבע בכדור הארץ - פתרונות טכנולוגיים למשאבים במחסור, תהליכים מחזוריים באטמוספרה - השפעת האדם
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ח
שם המחבר/ים TED
שפה אנגלית
תוכנית לימודים גאוגרפיה - אדם וסביבה-ח-תהליכים מחזוריים באטמוספרה - השפעת האדם
תחום דעת גאוגרפיה - אדם וסביבה