התייעלות אנרגטית - עם ד"ר גדעון פרידמן

הרצאה מקוונת בנושא אנרגיה לכיתות ז-ט.
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 21/02/2017

מהי אנרגיה, מעברי אנרגיה, סוגי אנרגייה, מקורות אנרגיה, השלכות השימוש באנרגיה על הסביבה, ביטחון אנרגטי, אנרגיה מתחדשת.

ההרצאה התקיימה ביום רביעי, כ' בטבת תשע"ז, 18 בינואר 2017, בשעה 11:45-11:00

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים
מרצה ד"ר גדעון פרידמן
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שכבת גיל ז, ח, ט
תאריך 18.1.17
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
Etiquetas de produto