התלמוד החזותי המדורג

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 19/07/2017
כמות צפיות: 298

סביבה המאפשרת לימוד משולב של עמודי מסכתות נבחרות מהתלמוד הבבלי בפורמט של גמרא מנוקדת המוצגת בתצורה  טקסטואלית וכן בצורה ויזואלית באמצעות תרשים המוצג הדרגתית. כמו כן, קיימת האפשרות להצגת ביאורי מילים (פירושי מילים) עבור מילים המופיעות בטקסט.

בהתאם לתוכן המוצג בסוגיה מתאפשרת הצגה של עזרים שונים: גמרא מנוקדת, ביאורי מילים קשות, הסבר בשמע (המוצג עבור כל סוגיה),  תולדות אישים, תמונות, הלכה, שאלות ותשובות על החומר הנלמד ועוד.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי דתי

ה - ח

תושב"ע

מאפייני פריט
תחום דעת תושב"ע - ממלכתי דתי
שכבת גיל ה, ו, ז, ח
סוג חינוך רגיל
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח