התלמוד החזותי המדורג

סביבת תוכן
last.updated 7/19/2017
visitcount 77

סביבה המאפשרת לימוד משולב של עמודי מסכתות נבחרות מהתלמוד הבבלי בפורמט של גמרא מנוקדת המוצגת בתצורה  טקסטואלית וכן בצורה ויזואלית באמצעות תרשים המוצג הדרגתית. כמו כן, קיימת האפשרות להצגת ביאורי מילים (פירושי מילים) עבור מילים המופיעות בטקסט.

בהתאם לתוכן המוצג בסוגיה מתאפשרת הצגה של עזרים שונים: גמרא מנוקדת, ביאורי מילים קשות, הסבר בשמע (המוצג עבור כל סוגיה),  תולדות אישים, תמונות, הלכה, שאלות ותשובות על החומר הנלמד ועוד.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי דתי

ה - ח

תושב"ע

Products specifications
Age group 5th, 6th, 7th, 8th
Occupation תושב"ע - ממלכתי דתי
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל