התמודדות העולים במעברות בעשור הראשון למדינת ישראל

מערך שיעור בנושא יחס המדינה לעולים החדשים לכיתות ט-י
last.updated 09/04/2017

היחידה מיועדת לתלמידי כיתות ט'-י'. מכיוון שהנושא נוגע בתחומי דעת מגוונים, ניתן להשתמש ביחידה לשיעורי ספרות, היסטוריה, מגמת סוציולוגיה ותרבות ישראל. ביחידה זו ביקשנו לבחון את יחס המדינה לעולים החדשים בעשור הראשון באמצעות בניית מעברות. נעסוק גם בעיצוב הזהות האישית החדשה של העולים שהתגבש בעקבות משבר הזהות. נחשוף את התלמידים לקשיי החיים עימם התמודדו העולים במעברות.
היחידה חושפת את התלמידים לנושא באופן חווייתי דרך סיפורים אישיים מאותה התקופה מאתר הסיפורים הארצי של הקשר הרב דורי

כל יהודי זכאי לעלות למדינת ישראל מתוקף חוק השבות. במגילת העצמאות נאמר:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות". מתוקף התחייבות זו מתמודדת מדינת ישראל עם גליעלייה גדולים מאז היווסדה. הצורך ליצור מקומות מגורים מידיים לגלי עלייה גדולים מאוד עם קום המדינה לאחר ששערי הארץ נפתחו יצרה אתגר גדול אצל ההנהגה. קרוב למיליון איש הגיעו לארץ בעשור הראשון להקמתה. זהו נתון שאין דוגמתו בין מדינות קולטות הגירה בעולם. הגידול העצום באוכלוסיית המדינה בפרק זמן קצר ושינוי היחס בין מספר העולים החדשים לוותיקים חייבו פתרונות מוסדיים מידיים. לוי אשכול ששימש אז כגזבר ומנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית הגה תכנית חדשה אשר במסגרתה יוקמו ברחבי הארץ "שיכוני עולים" או "שכונות עולים" בסמוך ליישובים וותיקים. הכוונה הייתה לייסד צורת התיישבות זמנית שכונתה מאוחר יותר בשם "מעברה". הכוונה הייתה לפתור את בעיית המגורים ולאפשר תעסוקה ביישוב הוותיק הסמוך למקום מגוריהם.

הקשיים של יושבי המעברות היו רבים-הפחונים דלפו בחורף ובקיץ החום היה בלתי נסבל. הצפיפות הייתה רבה ולא לכולם נמצאו פתרונות תעסוקה. גם מי שמצא עבודה לרוב לא השתכר סכום שהיה מספיק לפרנסת המשפחה. התסכול היה רב וגרם למשברי זהות ומשברים משפחתיים.

ביחידה זו ביקשנו לבחון את יחס המדינה לעולים החדשים בעשור הראשון באמצעות בניית מעברות. נעסוק גם בעיצוב הזהות האישית החדשה של העולים שהתגבש בעקבות משבר הזהות .נחשוף את התלמידים לקשיי החיים עימם התמודדו העולים במעברות.

היחידה חושפת את התלמידים לנושא באופן חווייתי דרך סיפורים אישיים מאותה התקופה מאתר הסיפורים הארצי של הקשר הרב דורי:

התלמידים נדרשים להפעיל מיומנויות של חשיבה גבוהה כגון: השוואה, ניתוח מקורות היסטוריים וספרותיים, אפיון דמות על פי מפתח זמרת"י.

התלמידים יפתחו מיומנויות עבודה בכלים דיגיטליים מגוונים המותאמים למאה ה-21- לוח עבודה שיתופי לעידוד שיתוף פעולה, יבנו ענן מילים מקוון לצורך סיעור מוחין למבוא לנושא  ויבנו חידון קהות.

היחידה מיועדת לתלמידי כיתות ט'-י'. מכיוון שהנושא נוגע בתחומי דעת מגוונים, ניתן להשתמש ביחידה לשיעורי ספרות, היסטוריה, מגמת סוציולוגיה ותרבות ישראל.

 

כתבו: עדנה כהן ואליסה זילברשטיין

مواصفات العناصر(او البنود)
נושא בתכנית הלימודים זהויות שונות במדינת הלאום היהודית, עלייה, קליטה והתיישבות במדינת ישראל
שכבת גיל ט, י
שלב חינוך חטיבה עליונה, חטיבת ביניים
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית, ספרות - ממלכתי, ספרות - ממלכתי דתי, סוציולוגיה