התנהגות בעלי חיים עם ד"ר מיקה שביט

הרצאה מקוונת בנושא התנהגות בעלי חיים למורי ביולוגיה ומדעי הסביבה.
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 20/02/2017

ההרצאה כוללת ידע בנושא התנהגות בעלי חיים, הצעות לפעילויות, זיקה לתחומי דעת אחרים ומשאירה כמובן מקום לשאלות. כמו כן מוצג מערך ההוראה האישי של המרצה. היחידה מבוססת על הסילבוס ומותאמת להוראה בכיתות מבוא למדעים לתלמידים שאינם מתמחים. 

ההרצאה התקיימה ביום רביעי, י"ט בשבט תשע"ז, 15 בפברואר 2017, בשעה 22:30-20:00

Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד מורים
מרצה ד"ר מיקה שביט
סוג תוכן הרצאה מקוונת
תאריך 15.2.17
תחום דעת ביולוגיה, Ciências ambientais
Etiquetas de produto