Sorry - this product is no longer available

התפלת מים עם עליזה הר שושנים

הרצאה מקוונת בנושא התפלת מים לכיתות ג-ו
Fornecedor: משרד החינוך
last.updated 25/02/2017

מדינת ישראל נמצאת באזור שחון. אנו מנצלים את מקורות המים הטבעיים כנרת אקויפר. אולם לאור הגידול באוכלוסיה וברמת החיים במדינת ישראל עלתה צריכת המים פי כמה וכמה בעשרות השנים האחרונות. נוצר מחסור מתמשך במים. בשנת 2002 החליטה מדינת ישראל להתפיל את מי הים לאורך חופי הים התיכון.

דגשים:
1. מקורות מים טבעיים
2. הצורך בתוספת של מים
3. הסטוריה של התפלה

 

ההרצאה התקיימה ביום חמישי, כ"ז בשבט תשע"ז, 23 בפברואר 2017 בשעה 11:45-11:00

 

product.disclaimer
Especificações de produtos
Língua עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים
מרצה עליזה הר שושנים
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שכבת גיל ד, ה, ו, ג
שעת התחלה 11:00
שעת סיום 11:45
תאריך 26.2.17
תחום דעת מדע וטכנולוגיה
Etiquetas de produto