Sorry - this product is no longer available

התפלת מים עם עליזה הר שושנים

הרצאה מקוונת בנושא התפלת מים לכיתות ג-ו
last.updated 2/25/2017

מדינת ישראל נמצאת באזור שחון. אנו מנצלים את מקורות המים הטבעיים כנרת אקויפר. אולם לאור הגידול באוכלוסיה וברמת החיים במדינת ישראל עלתה צריכת המים פי כמה וכמה בעשרות השנים האחרונות. נוצר מחסור מתמשך במים. בשנת 2002 החליטה מדינת ישראל להתפיל את מי הים לאורך חופי הים התיכון.

דגשים:
1. מקורות מים טבעיים
2. הצורך בתוספת של מים
3. הסטוריה של התפלה

 

ההרצאה התקיימה ביום חמישי, כ"ז בשבט תשע"ז, 23 בפברואר 2017 בשעה 11:45-11:00

 

product.disclaimer
Products specifications
Age group 4th, 5th, 6th, 3rd
Date 26.2.17
Language Hebrew
Occupation מדע וטכנולוגיה
אוכלוסיית יעד תלמידים
מרצה עליזה הר שושנים
סוג תוכן הרצאה מקוונת
שעת התחלה 11:00
שעת סיום 11:45
Product tags