ואהבת לרעך כמוך

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
תאריך עדכון אחרון: 15/08/2017

סרטון בנושא " ואהבת לרעך כמוך " וסובלנות מהחשיבות שהדגיש דוד בן גוריון בדברי הפתיחה של מגילת העצמאות בהכרזתו על מדינת ישראל

מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
בתשלום או ללא תשלום ללא תשלום
נושא בתכנית הלימודים האדם תבנית נוף מולדתו: חברה ומקום כמעצבי זהות
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שכבת גיל ז
שם המחבר/ים youtube
שפה עברית
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית