ואהבת לרעך כמוך

סרטון בתרבות ישראל ומורשתו
last.updated 8/15/2017
visitcount 41

סרטון בנושא " ואהבת לרעך כמוך " וסובלנות מהחשיבות שהדגיש דוד בן גוריון בדברי הפתיחה של מגילת העצמאות בהכרזתו על מדינת ישראל

Products specifications
Age group 7th
Language Hebrew
Occupation תרבות יהודית-ישראלית
Subject curriculum האדם תבנית נוף מולדתו: חברה ומקום כמעצבי זהות
אוכלוסיית יעד תלמידים מחוננים, תלמידים עולים
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון
שם המחבר/ים youtube