וזוהי רק ההתחלה...עם אורה גולדהירש - לגננות

הרצאה מקוונת בנושא הסתגלות בשלב המעבר לגננות.
תאריך עדכון אחרון: 19/01/2017
כמות צפיות: 558

התפתחות תקינה בגילאי הגן בכל אחד מתחומי ההתפתחות מאפשרת למרבית הילדים להסתגל למסגרת הגן. הקשר עם הורי הילדים משמעותי להפחתת חרדה הורית המשפיעה על דפוסי ההסתגלות של הילד. לצוות הגן תפקיד חשוב בביסוס ביטחונם ואמונם של ההורים במערכת ובהובלת הילדים לגיבוש תחושת שייכות לגן ולקבוצה.

דגשים: 

הסתגלות כתהליך טבעי,חשיבות הקשר עם ההורים בחודשי השנה הראשונים,היכרות עם כל אחד מן הילדים,התייחסות דיפרנציאלית לילדים על פי צורכיהם.